Effectief communiceren

Effectief communiceren.

 

 

 

 

In deze module gaan we aan de slag met de belangrijkste gespreksvaardigheden om de kwaliteit van uw communicatie (en derhalve de kwaliteit van uw organisatie) te vergroten.

Een paar onderwerpen die – afhankelijk van uw behoefte - aan de orde kunnen komen zijn:

 

-Zicht op invloed

==> Meer inzicht in je eigen invloed op anderen en handvatten om die invloed te vergroten;

-Afspraken maken en aanspreken

==< Hoe maak je afspraken en waar moet een goede afspraak aan voldoen?

==> Aanspreken vanuit een visie en met de juiste taal

-Coachende vaardigheden

==> Ontwikkelen van een coachende gespreksstijl en de daarbij behorende communicatieve vaardigheden

-Cruciale gesprekken voeren

==> Het ontwikkelen van een persoonlijke stijl in het omgaan met meningsverschillen en belangentegenstellingen

 

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie.