Bewustwording datalekken

Bewustwording ter voorkoming van datalekken.

 

 

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. (Artikel 10 lid 1 van de Nederlandse Grondwet)

 

De persoonlijke levenssfeer ook wel aangeduid met “privacy” wordt voor het eerst omschreven door Thomas Cooley in 1879 en duikt pas in 1950 op in Nederland!

 

==> Wat is nu privacy en waarom is dat zo belangrijk?

==> Hoe voorkom je dat jouw privacy geschonden wordt?

==>Zijn er (inter-)nationale regels en wetten voor?

==>Hoe voorkom je dat je de privacy van anderen tijdens je werk schaadt?

==>Welke valkuilen zijn er en wat kun je eraan doen?

 

In de cursus “bewustwording ter voorkoming van datalekken” worden bovenstaande vragen in een interactieve sessie van ca. 2 uur beantwoord.

 

Doelstelling:

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers zich bewust van:

==> Het belang van privacy voor zichzelf EN voor anderen.

==> Een groot aantal valkuilen waarbij de privacy van anderen in het geding kan komen.

==> De noodzaak om regels en protocollen op te stellen om datalekken te voorkomen.

==> De acties die hij / zij moet nemen bij met een potentieel datalek.

==> Dat het voorkomen van datalekken een “must” is EN een gezamenlijke inspanning vereist.

 

Praktische informatie:

Deze cursus kan onderdeel zijn een samengestelde cursus of kan op verzoek bij u op uw kantoorlocatie worden verzorgd.

Aantal deelnemers: minimaal 3 – maximaal 15

Aantal PE punten: 2

Voor het plannen van een datum bij u op locatie kunt u contact opnemen met Albert Maathuis